אלון קורן מידן

 טיפול שיניים רשלני – לקבל החזר כספי מהרופא?

טיפול שיניים רשלני כואב פעמיים-  גם בפה וגם בכיס….

בדרך כלל בשלב בו  הרשלנות והנזק נגלים למטופל, צפה ועולה גם הבעיה הכלכלית- המטופל מבין כי ייאלץ לממן טיפול נוסף, מכיסו.

לא מעטים המקרים בהם הרופא מציע מיוזמתו, או מסכים לדרישת המטופל לקבלת החזר כספי חלקי או מלא על הטיפול, והמטופל עלול להתפתות לקבל הצעה זו, ובכך לפתור לכאורה לפחות את מצוקתו הכספית.

אלא שבמרבית המקרים זו הצעה גרועה, שלא מומלץ לקבלה, מהסיבות הבאות:

  1. קבלת החזר כספי מהרופא עבור הטיפול הרשלני תותנה (לרוב) בחתימת המטופל על כתב ויתור- הסכם שהמטופל מוותר בו על זכות התביעה – וזאת בשלב בו עדיין לא נעשה בירור רפואי-משפטי והמטופל אינו מודע למלוא נזקיו.
  2. עלות הטיפול המתקן שהמטופל נדרש לממן גבוהה לרוב בהרבה מעלות הטיפול הרשלני, ולא מעטים המקרים בהם עליו להתבצע בידי מומחים יקרים.
  3. לעיתים (כמו למשל במקרה של אובדן שיניים טבעיות) קיימים גם נזקים עתידיים, להם המטופל לא תמיד מודע, וההחזר הכספי אינו מכסה אותם.
  4. עלות הטיפול הרפואי הוא רק אחד מראשי הנזק להם זכאי המטופל,  והשבת עלות הטיפול הרפואי בלבד מהווה "עסקה גרועה" מבחינת המטופל.
  5. הסכמת המטופל לפיצוי בשלב גילוי הנזק, בו הוא נמצא בנחיתות, בעמדת חולשה  ולפעמים בתלות ברופא, תביא בדרך כלל לתוצאה גרועה מבחינתו ולפיצוי בחסר.

חשוב להדגיש כי גם קבלת החזר כספי מבלי שהרופא מחתים את המטופל על מסמך כלשהו- עלולה להביא לפגיעה בזכויותיו של המטופל בנסיבות מסוימות, ועל כן ייעוץ משפטי חשוב ביותר משלב מוקדם ככל שניתן.