אלון קורן מידן

טיפול שיניים רשלני – איך מפסיקים?

רפואת השיניים, היא ענף רפואי אשר, כידוע, אינו מכוסה במסגרת חוק בריאות ממלכתי, ועלויות הטיפול הן עול מכביד כלכלית.

מי שנפגע מרשלנות בטיפולי שיניים נפגע, כלכלית, פעמיים: הוא מוצא עצמו נזקק הן להליך משפטי אשר כרוכות בו עלויות חוות דעת מומחים, אגרות וכיוצא באלה, והן לטיפול מתקן, אשר לרוב יקר בהרבה מהטיפול המקורי.

משרדנו מצוי במורכבות הזו, מבין אותה היטב, וד"ר אלון קורן מידן, בהיותו גם רופא שיניים בעצמו,  יש בידיו הכלים לייעץ ולהפנות לגורמים המתאימים כך שהפגיעה תוקטן למינימום האפשרי.

טיפול שיניים רשלני – הפסקת הטיפול

עזיבת הרופא הרשלן נראית מובנת מאליה, אך ההחלטה לא תמיד פשוטה.

לעיתים הרשלנות נגלית במהלך הטיפול ובשלבים בהם המטופל רגיש ביותר- בפיו שיקומים זמניים, הוא סובל כאבים ותלוי ברופא הן מהבחינה הרפואית והן כלכלית.

ישנו גם קושי נפשי להפנים כי האדם בו המטופל שם את מבטחו והפקיד בידיו את בריאותו גרם ברשלנות לנזקים, ולעיתים אנו רואים במשרדנו תלות של ממש שהתפתחה בין הרופא למטופל: על אף שהמטופל היה אמור להבין כי נגרמים לו נזקים הוא מתקשה לעזוב א הרופא.

במקרים אחרים, הרופא מציע ומבטיח פתרון למצוקה הכלכלית של המטופל, ומתחייב לתקן את הנזקים שגרם בעצמו או באמצעות רופא אחר אשר יגיע למרפאתו לשם כך, ולנוכח הקושי הכלכלי לממן טיפולים מתקנים יקרים המטופל מתפתה לכך.

הניסיון במשרדנו מלמד כי בכל המקרים בהם המטופל נכנע לאילוצים הללו ונשאר בטיפולו של הרופא הרשלן – הדבר הביא רק לנזקים נוספים.

הכלל הוא לנתק מגע עד לסיום הבירור, לפחות, וזאת מן הסיבות הבאות:

   • במרבית המקרים הנזק נובע מחוסר בכישורים המקצועיים הדרושים, והטיפול "המתקן" שייבצע אותו רופא צפוי להביא לאותן תוצאות או גרועות יותר.
   • האינטרס של הרופא המטפל הוא למזער את נזקיו ככל שניתן, ולאו דווקא לבצע טיפול חוזר מיטבי.
   • האינטרס של הרופא למזער את נזקיו יבוא לידי ביטוי גם אם ישכור את שירותיו של רופא נוסף לביצוע הטיפול. רופא זה יהיה מחויב לגורם המשלם (הרופא הרשלן יותר מאשר למטופל.
   • הסכמת המטופל לטיפול נוסף מיד הרופא הרשלן, שסיכויי הצלחתו נמוכים, באה על חשבון ההליכים למימוש זכותו לפיצוי, אשר נדחים עד לסיום ה"טיפול המתקן".

במקרים חריגים נדרשת דווקא השלמת הטיפול על ידי הרופא וזאת, למשל אם המטופל עומד בפני הרכבת כתרים או תותבות, אשר יקשה להוכיח את היותם לקויים ללא בדיקת התאמתם בפה. יחד עם זאת בכל חשד לחוסר התאמה כזו מומלץ לדרוש הדבקה זמנית ולא קבועה.

מומלץ מאוד, לפני נקיטת צעד לכאן או לכאן, לקבל ייעוץ במשרדנו. ד"ר אלון קורן מידן, רופא שיניים ועורך דין יבחן את נסיבות המקרה הספציפיות, לקבלת החלטה מיטבית על ידי הלקוח.

מתי מתחילים טיפול מתקן?

כאמור, המטופל מצוי במלכוד, שכן הוא כבר שילם על הטיפול הרשלני, ועתה הוא נזקק לשלם פעם נוספת על טיפול מתקן, שעלותו גבוהה בשיעור ניכר במקרים רבים, ובמיוחד כאשר נדרש טיפולם של מומחים  מנוסים.

ובכל זאת- ככל שהדבר ניתן (ויפורט בהמשך בעניין זה) רצוי לדחות את הטיפול המתקן מהסיבות הבאות:

בדיקת המומחה של הצד שכנגד

לצד הנתבע עומדת הזכות להתגונן באמצעות הגשת חוות דעת נגדית, ולשם כך המטופל-התובע חייב להעמיד עצמו לבדיקת המומחה של הנתבע.  במידה והמטופל עבר טיפול רפואי אשר שינה את מצבו הרפואי, יטען בדרך כלל הנפגע כי זכותו להתגונן נפגעה.

עלויות מופחתות של הטיפול המתקן

במסגרת כתב התביעה מפורטות עלויות הטיפול המתקן על הצד הגבוה, בהתבסס על מחירי מומחים מנוסים מהטובים שבנמצא.

מאידך – המטופל המצוי בחיסרון כיס וסובל מתוצאות הרשלנות, ייטה לחפש פתרון מהיר ובמחיר שיוכל להרשות לעצמו.

חשוב להבין –  מחיר הטיפול המתקן כפי ששולם בפועל יכתיב את גובה הפיצוי לעניין זה, גם אם הינו נמוך מהנתבע בכתב התביעה!

על כן רצוי ככל שהדבר ניתן מבלי לגרום לסבל רב ולנזקים נוספים לבצע טיפול זמני (דוגמה: תותבת זמנית) אשר תשמש את המטופל בתקופת ההליך המשפטי ולתקופה מוגבלת, על מנ שלא לפגוע בטענות לגבי היקף הפיצוי לעניין הטיפול המתקן.

דחיית הטיפול תיעשה אך ורק בכפוף לכך שקיימת אפשרות רפואית לעשות כן, מבלי שהדבר יגרום למטופל נזקים נוספים, שכן- על המטופל מוטל הנטל להקטין את נזקיו.

במידה ואין אפשרות לדחות את הטיפול, מומלץ לבצעו אצל מומחים מנוסים ולבקשם לתעד היטב את מצב פיו של המטופל באמצעות צילומי רנטגן ותיעוד בכתב.

מומלץ מאוד, גם בנושא זה, לקבל ייעוץ במשרדנו. ד"ר אלון קורן מידן, רופא שיניים ועורך דין יבחן את נסיבות המקרה הספציפיות, לקבלת החלטה מיטבית על ידי הלקוח.