אלון קורן מידן

טיפול שיניים תחת הרדמה כללית – רשלנות?

הרדמה כללית מוגדרת כמצב בו הרופא המרדים משנה את מצב ההכרה של המטופל באופן הדרגתי ומבוקר עד לאיבוד ההכרה, ואיבוד הרפלקסים החיוניים, מצב הדורש תמיכה בפעולות גוף חיוניות, כגון נשימה. לאחרונה מתרבות מרפאות השיניים הפרטיות המציעות ביצוע טיפולי שיניים תחת הרדמה כללית.

מדובר בהליך שאינו חף מסיכונים וסיבוכים, ומשרד הבריאות קובע בהנחיותיו (ראה קישור) כי טיפול שיניים יבוצע תחת הרדמה כללית אך ורק כאשר קיימת הצדקה רפואית לכך, ובכל מקרה הרופא חייב לרשום בתיקו הרפואי של המטופל את הנימוקים לביצוע הטיפול תחת הרדמה כללית.

מטופלים הסובלים ממחלות רקע אשר מגבילות את פעילותם, אנשים בעלי עודף משקל גדול (BMI >35) וילדים עד גיל שנתיים יעברו טיפולי שיניים בהרדמה כללית רק במסגרת של בית חולים.

במידה וטיפול השיניים מבוצע תחת הרדמה כללית במרפאת השיניים, על הטיפול להתבצע בידי צוות אשר יכלול רופא מרדים, רופא שיניים אשר עבר הכשרה מיוחדת לטיפול בחולה מורדם, ואיש צוות נוסף- אחות או סייעת, אשר עברו קורסי החייאה מתקדמים.

כמו כן על המרפאה בה מבוצע הטיפול להיות מצוידת בציוד מלא המפורט בהנחיות משרד הבריאות, לרבות ציוד החייאה, ציוד לטיפול במצבי חירום, וגנרטור חירום להבטחת אספקת החשמל.

על המטופל להיות בהשגחתו של הרופא המרדים לכל אורך התהליך, עד להתאוששותו ושובו להכרה מלאה, ורק לאחר שהרופא המרדים וידא כי ניתן לשחררו לביתו, יאשר עזיבתו את המרפאה, וזאת רק כליווי אדם מבוגר נוסף. הפרת הכללים הללו נחשבת לרשלנות רפואית.

במרפאות שיניים השייכות לתאגידים, כגון רשתות המרפאות של קופות החולים או מרפאה שהיא חברה בע"מ, נדרש רישיון מיוחד מאת משרד הבריאות לקיים טיפולי שיניים תחת הרדמה כללית.

כאמור- על פי הנחיות משרד הבריאות יש לבצע טיפול שיניים תחת הרדמה כללית רק כאשר קיימת הצדקה רפואית לכך.

דוגמה למצב כזה הוא מצב (נדיר) בו המטופל אלרגי לכל חומרי ההרדמה המקומית המשמשים בדרך כלל בטיפול שיניים.

מצב אפשרי נוסף הוא מטופל אשר סובל מחרדה עמוקה מטיפולי שיניים, חרדה אשר לא ניתן לטפל בה באמצעים אחרים.

מלבד הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בעצם השימוש בהרדמה כללית, גם טיפול השיניים עצמו סובל מהגבלות שונות:

  • משך זמן מוגבל לטיפול השיניים
  • היעדר שיתוף פעולה של המטופל
  • חוסר יכולת לקבל את תגובת המטופל במקום בו הדבר נדרש.
  • הפרעה למרחב הטיפול לרופא השיניים על ידי מכשור המשמש להרדמה.
  • חוסר האפשרות לקבל הסכמתו של המטופל לשינויים הנדרשים בטיפול.

למרבה הצער לאחרונה אנו  עדים ל"אופנה" בקרב מרפאות ורופאי שיניים מסוימים להציע לציבור באמצעות פרסומים נרחבים באמצעי התקשורת ביצוע  כל הטיפול הנדרש תחת הרדמה כללית "ביום אחד".

ביצוע טיפולים נרחבים תחת הרדמה כללית, אך ורק מסיבות של חיסכון בזמן, נוחות, ואולי גם שאיפת המרפאה לרווח מהיר בזמן קצר, לא רק שחושף   את המטופל לסיכונים מיותרים, אלא שאף טיפול השיניים עצמו, אשר מבוצע תחת לחץ של זמן ואילוצים אחרים, נפגע באיכותו.

המלצתי היא שלא להעדיף "קיצורי דרך" מסוג זה, אם הדבר אינו נחוץ.

מכל מקום, גם כאשר קיים הכרח לכך, מומלץ לבצע את הטיפול רק בידי מומחים בתחום הרלוונטי, רצוי באחת ממרפאות פה ולסת במסגרת בית חולים מוכר.