אלון קורן מידן

טיפולי שיניים בתקופת הקורונה

בשל התפשטותו של וירוס הקורונה במדינת ישראל מחודש פברואר השנה,  פורסמו הנחיות מטעם משרד הבריאות וכן תקנות חירום שמטרתן להקטין את ההידבקות והתחלואה.

בחודש פברואר הונחו מרפאות השיניים להימנע מטיפול במי שאובחן כחולה או נשא של וירוס הקורונה SARS-CoV-2  וכן במי שחייב בבידוד בשל חשד למגע עם חולה.

ביום 15.03.2020 הונחו מרפאות השיניים להקפיד על כללי ריחוק בין מטופלי המרפאה ולשקול ביצוע טיפולים דחופים בלבד.

ביצוע טיפולי חירום בלבד הפך להנחיה מחייבת יומיים לאחר מכן, ביום 17.03.2020 . כמו כן, מכוח תקנות החירום צומצם כוח האדם העובד במרפאות השיניים.

ביום 24.3.2020 פורסמו הנחיות המבהירות את נושא טיפולי השיניים הדחופים במי שאובחן שנושא את וירוס הקורונה, ונקבע כי המענה בנושא זה יינתן על ידי מחלקות פה ולסת בבתי החולים.

ביום 30.03.2020 פורסמו הנחיות נוספות המבהירות מהו "טיפול דחוף" (טיפול שבלעדיו תפגע באופן בלתי הפיך בריאותו של המטופל), וכן הנחיות לביצוע אבחון וטיפול תרופתי מרחוק (ככל שניתן) וכללי עבודה נוספים שנועדו להקטין את סכנת ההידבקות.  הודגש שוב כי הטיפול במי שאובחן כנשא של הווירוס במרפאות השיניים בקהילה אסור.

נכון להיום 7 לאפריל 2020 הנחיות אלו בתוקף.

מלבד הגבלות כלליות אלו יש לציין כי יתכנו מגבלות פרטניות על מרפאות ספציפיות בשל גורמים נוספים. כך למשל- אי הגעת רופאים לעבודתם בשל הימצאותם בבידוד או בסגר על אזור מגוריהם.

כמו כן כידוע קיים מחסור מסוים באמצעי בידוד כגון מסיכות ואין לצפות מרופא לעבוד ללא אמצעי מיגון מתאימים.

תקופת ההתראה אשר עמדה לרשות רופאי השיניים קודם להחלת המגבלות הייתה קצרה יחסית, ועל כן קשה להאשימם בכך  שמטופלים רבים נותרו ללא רצף טיפולי.

יחד עם זאת רופאי השיניים עדיין נדרשים לתת מענה למטופליהם ככל שהם נזקקים לטיפולי חירום, המוגדרים כטיפולים בלעדיהם ייגרם למטופל נזק בלתי הפיך, וזאת ככל שהמטופל אינו חולה קורונה מאובחן או סובל מתסמיני המחלה.

כמו כן, כאמור לעיל, רופא השיניים נדרש להיות זמין באמצעי תקשורת מרחוק וככל שניתן להמליץ על טיפול תרופתי במקום הגעה למרפאה.

במידה וחולה קורונה מאובחן או מי שסובל מתסמיני המחלה נזקק לטיפול שיניים דחוף, הוא יופנה למוקד קופת החולים בה הוא חבר, ובמידת הצורך יופנה למרפאה ייעודית.

במקרים חריגים יינתן מענה במרפאות הפה והלסת  בבתי החולים

 

 

 

 

הנחיות למרפאות שיניים מיום 15.03.2020

הנחיות למרפאות שיניים מיום 17.03.2020

הנחיות למרפאות שיניים מיום 24.03.2020

הנחיות למרפאות שיניים מיום 30.03.2020