אלון קורן מידן

חוסר תחושה לאחר טיפול שיניים – רשלנות?

חוסר תחושה במהלך טיפול השיניים הוא דבר רצוי, כמובן, והוא מתאפשר בזכות חומר ההרדמה המקומית בהם הרופא עושה שימוש.

אלא שלעיתים חוסר התחושה נמשך גם בימים שלאחר הטיפול, באופן מלא או חלקי, ובמקרה כזה בדרך כלל מתגלה שאירעה פגיעה עצבית במהלך הטיפול.

האם הפגיעה היא תוצאה של רשלנות רפואית?

ישנם מספר גורמים נפוצים לפגיעות עצביות במהלך טיפול שיניים:

זריקת ההרדמה

על מנת שחומר ההרדמה יפעל די להזריקו בסמוך לעצב, אך לעיתים מחט המזרק פוגעת ישירות בסיב העצב. במרבית המקרים הפגיעה לא מותירה כל פגיעה, וגם באותם מקרים בהם קיימת פגיעה היא חולפת בתוך ימים עד שבועות. במיעוט קטן של המקרים הפגיעה נותרת לצמיתות.

מכל מקום, פגיעה עצבית מסוג זה אינה נחשבת בגדר רשלנות, אלא סיבוך שהרופא אינו יכול למנוע, מאחר וסיבי העצב דקים ואין דרך מעשית להבחין בהם ולהימנע מפגיעה בהם.

עקירת שן בינה

שיני הבינה בלסת התחתונה נמצאות בסמיכות לעצב הראשי של הלסת התחתונה ובסמיכות לעצב הלשון.

לעיתים שורשי שן הבינה התחתונה ממש חובקים את עצב הלסת, דבר שניתן לאבחן בצילום רנטגן מתאים. במקרים מורכבים מוטלת חובה על הרופא להפנות את המטופל למומחה בכירורגיית פה ולסת ובמידה ולא עשה כן ועקר שן בינה המחייבת שימוש באמצעי זהירות בהם לא נקט הוא ייחשב רשלן.

גם במקרה בו הפגיעה העצבית הייתה בלתי נמנעת, תישאל השאלה האם העקירה הייתה נחוצה והאם לא היו לה חלופות. קיימים מקרים בהם ידם של רופאים "קלה על צבת העקירה" וניתן היה להימנע מעקירת השן או לטפל בה, למשל באמצעות טיפולי שורש. במקרה כזה הרופא ייחשב רשלן בעצם החלטתו על עקירת השן ויחוייב לפצות את המטופל על נזקיו גם אם ביצע את העקירה עצמה במיומנות.

שתלים

פגיעות עצביות אנו רואים בעיקר בלסת התחתונה, בה קיימת תעלה המוליכה את העצב הראשי מאזור שן הבינה לאזור השיניים הקדמיות התחתונות. הרופא מחויב לנקוט אמצעי זהירות אשר ימנעו פגיעה של השתל בתעלת העצב, ופגיעה כזו, אם ארעה נחשבת כמעידה על רשלנות.

אמצעי הזהירות אשר על הרופא לנקוט בהם יהיו הפניית המטופל לצילום סי.טי. בטרם ההשתלה, שימוש במעצור במהלך הכנת המקום לשתל, בחירת שתל בגודל המתאים, שימוש בסד כירורגי מנחה בעת הקידוח.

טיפולי שורש

גם טיפולי שורש בלסת התחתונה עלולים להסתיים בפגיעה עצבית, וזאת במידה והרופא חורג מתעלת שורש השן או מחדיר את סתימת השורש מעבר לקצה השורש. הדבר בדרך כלל מודגם היטב בצילום הרנטגן ונחשב בגדר רשלנות המזכה בפיצוי.