אלון קורן מידן

איך לתבוע רופא שיניים?

תביעה בבית משפט השלום

תביעה כנגד רופא שיניים, על נזק שגרם למטופל, הינה תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית. על מנת לזכות בפיצוי מוטל על התובע הנטל להוכיח כי עקב רשלנותו של הרופא נגרם לו נזק, וכן מוטל עליו הנטל להוכיח את היקף הנזק.

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה מורכבת, הדורשת מומחיות וניסיון, שכן מדובר בהליך בו מוגשות חוות דעת מומחים, אשר לעיתים גם נדרשים להעיד על חוות דעתם. גם סדרי הדין אינם זהים לתובענות בתחומים אחרים.

מאחר ומורכבות התביעה דורשת ייצוג בידי עורכי דין מנוסים ובהתחשב בעלויות התביעה (עלות חוות דעת, אגרות וכיוצ"ב) לא כל נזק אשר נגרם למטופל, מצדיק חציית המשוכה הכלכלית והעלויות הכרוכות בניהול התביעה.

גם בית המשפט לתביעות קטנות אינו הפורום המתאים לדיון בתובענות רשלנות רפואית ומרבית התובענות אשר מוגשות בטעות לבית המשפט לתביעות קטנות נמחקות או מועברות להליך רגיל בבית משפט השלום.

מכתב דרישה

במקרים מסוימים, כאשר סכום התביעה אינו מצדיק הגשת תובענה לבית המשפט, אך הרופא מבוטח בביטוח אחריות מקצועית,  ניתן להגיש לחברת הביטוח ישירות, או באמצעות הרופא, מכתב דרישה ערוך על ידי עורך דין.

המכתב יכלול דרישה לפיצוי הנסמכת על נימוקים רפואיים ומשפטיים, ולד"ר אלון קורן מידן, עורך דין ורופא שיניים היכולת לנסח גם את הנימוקים שברפואה, במרבית המקרים ללא מעורבות גורם נוסף ועלויות נוספות.

היתרון במכתב הדרישה הוא חיסכון גדול בעלויות, שכן בהיעדר עלות חוות דעת, אגרות, ובהינתן שמרבית עורכי הדין בתחום גובים שכר טרחה באחוזים מהפיצוי שמתקבל, למעשה ללקוח אין הוצאות כלל.

יתרון נוסף הוא המהירות- במרבית המקרים  ההליך אורך 6-8 חודשים.

להליך זה יש גם חיסרון- סכום הפיצוי שחברות הביטוח מוכנות לשלם בהליך "מכתב דרישה" הוא נמוך מהסכום אשר ישלמו בהליך משפטי, ובמקרה שחברת הביטוח מסרבת לשלם- מוצא עצמו הלקוח (וגם עורך הדין שהשקיע מזמנו) בתחילת הדרך.

חושב להדגיש כי משעה שהוסכם על הסדר פיצוי במסגרת זו, המטופל יידרש להסכים לסיום מוחלט של דרישותיו תמורת סכום הפיצוי המוסכם, וכן לשמירת סודיות.

הליך בהסתדרות רופאי השיניים (הר"ש)

החברות בגוף זה אינה חובה, אך מרבית רופאי השיניים חברים בכל זאת בהר"ש. מדובר בגוף מקצועי המייצג את ציבור רופאי השיניים כלפי הרשויות, דואג להכשרתם המקצועית באמצעות כנסים והשתלמויות, וכו'. להר"ש יש גם "בית דין חברים" אשר מטפל בתלונות של מטופלים כנגד רופאי שיניים, ומוסמך גם לפסוק פיצוי, במקרים המתאימים.

על מנת לברר אם הרופא שטיפל בך חבר בהר"ש ניתן להיכנס ללינק הבא:

https://www.ida.org.ilהסתדרות רופאי השיניים

הפיצויי הנפסק בפורום זה נמוך לעיתים קרובות מהנזק הממשי שנגרם למתלונן, אך מדובר בפורום מקצועי, החוסך למטופל עלויות מומחים ועורכי דין.

חשוב להדגיש כי מדובר בהליך בוררות למעשה, שקשה מאוד לערער עליו לבית המשפט במידה והתוצאה גורמת עוול למטופל, לדעתו ומשהסכים לבוררות מדובר למעשה ב"סוף פסוק" בעניין.

תלונה למשרד הבריאות

יודגש כבר עכשיו- מדובר בבקשה לפתיחת הליך משמעתי בלבד, ומשרד הבריאות אינו מוסמך לפסוק פיצוי למתלונן.

פניה למשרד הבריאות יעילה לעיתים גם במקרה שהרופא פועל בניגוד לחוק, ומסרב למסור למטופל העתק מהתיקו הרפואי, ובכך מעכב את הבירור של הטיפול.

על מנת לפנות בצורה יעילה למשרד הבריאות ניתן לאתר את פרטי הרופא ורישיונו בלינק הבא:

בירור פרטיו של רופא שיניים

באותו קישור ניתן לבדוק האם הרופא הינו בעל תעודת מומחה או לא.

במידה ומדובר במרפאה שהיא חברה בע"מ או תאגיד אחר, חלה חובה עליה לקבל רישיון ממשרד הבריאות. ניתן לאתר את פרטי התאגיד בקישור הבא:

בירור פרטי מרפאה שהיא תאגיד